ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შუალედური შედეგები

ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შუალედური შედეგები

იხილეთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში ვაკანტურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის (ღია კონკურსი ან დახურული კონკურსი) ჩატარების უზრუნველსაყოფად შექმნილი საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №3, რომლითაც წარმოდგენილი იქნა იმ კონკურსანტთა სია, რომლებმაც ვაკანტურ თანამდებობებზე წარმატებით გადალახეს კონკურსის პირველი ეტაპი და დაშვებული იქნენ კონკურსის მეორე და მესამე ეტაპებზე. კონკურსანტებს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობათ საჯარო ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე მითითებულ ელ-ფოსტაზე.

ოქმი №3