სტუდენტური პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწყება!

სტუდენტური პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწყება!

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 2017-2018 სასწავლო წლის მეორე
სემესტრში მიღებული ქულების შესაბამისად სტუდენტთა განცხადების მიღება იწყება 2018 წლის 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე.