სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები

სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები
სტუდენტთა მხარდაჭერის პროგრამის შედეგები უკვე ცნობილია. პროგრამის მოთხოვნები სრულად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა, 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის მაღალი აკადემიური მოსწრების 38-მა სტუდენტმა დააკმაყოფილა.
თითოეულ სტუდენტზე გაიცემა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.
პროგრამით დაფინანსებულ სტუდენტთა სიის სანახავად იხილეთ დანართი: დანართი