სხდომაზე 72 მოქალაქის განცხადებას სტატუსის მინიჭების თაობაზე გაეწია დადებითი რეკომენდაცია

სხდომაზე 72 მოქალაქის განცხადებას სტატუსის მინიჭების თაობაზე გაეწია დადებითი რეკომენდაცია

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 29 ნოემბერს რიგით N17 სხდომაზე განიხილა 72 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა 2017 წლის 30 ნოემბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

N  სახელი გვარი სოფელი ბრძანების ნომერი
1 თენგიზ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2515
2 ფატი ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2516
3 მერაბ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2517
4 ზაირა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2518
5 ევგენი ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2519
6 ჯაბა ხინკილაძე ქედქედი 2520
7 შაქრო ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2521
8 ნუგზარ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2522
9 ჯემალ კოპინაძე ქედქედი 2523
10 ნიკოლოზ შაშიკაძე ქედქედი 2524
11 ნესტან გვიანიძე ქედქედი 2525
12 ტარიელ გვიანიძე ქედქედი 2526
13 მურად მალაყმაძე ქედქედი 2528
14 რევაზ აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2529
15 ლამარა კოპლაძე აჭარისაღმართი 2530
16 თენზილე მალაყმაძე აჭარისაღმართი 2531
17 ქრისტინე ჯიგანაძე ქედქედი 2532
18 ოთარ მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2533
19 ნანა არჯევანიძე ქედქედი 2534
20 იდრის აბესაძე ქედქედი 2535
21 ვაჟა გაბრუშიძე ჩიქუნეთი 2536
22 ნოდარ ლომინაძე ქედქედი 2537
23 თინა ლომინაძე ქედქედი 2538
24 ავთანდილ ლომინაძე ქედქედი 2539
25 ასმათ ლომინაძე აჭარისაღმართი 2540
26 თამარ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2541
27 ალიოშა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2542
28 ნუნუ ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2543
29 ვესილე ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2544
30 გულვარდ კვირიკაძე ჩიქუნეთი 2545
31 ელენე აბესლამიძე აჭარისაღმართი 2546
32 ფიქრიე კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2547
33 ლამარა ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2548
34 მარიამ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2549
35 მერი ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2550
36 ედა ლომაძე აჭარისაღმართი 2551
37 ნანა მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2552
38 რემზი გაბრუშიძე ჩიქუნეთი 2553
39 ვლადიმერ გაბრუშიძე ჩიქუნეთი 2554
40 ასლან ჯიგანაძე ქედქედი 2555
41 თამაზ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2556
42 ლელა თურმანიძე აჭარისაღმართი 2557
43 ენვერ კახიძე სკურდიდი 2558
44 ნათელა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 2559
45 ახმედ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2560
46 მარგალიტა ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 2561
47 ბექა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2562
48 ასიე გორაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2563
49 ლერი გაბრუშიძე ჩიქუნეთი 2564
50 ლიკა აბაშიძე ცხემლარა 2565
51 ნაირა ჯიგანაძე სინდიეთი 2566
52 შორენა აბესაძე ქედქედი 2567
53 რეზო ჭანიძე ქედქედი 2568
54 როდამ გვიანიძე ქედქედი 2569
55 ამირან კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 2570
56 ნინიკო არჯევანიძე ქედქედი 2571
57 ნინელი არჯევანიძე ქედქედი 2572
58 ნოდარ გვიანიძე ქედქედი 2573
59 როლანდ გორგაძე ქედქედი 2574
60 რევაზ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2575
61 გია ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი 2576
62 დარიკო გორგაძე ქედქედი 2577
63 სულხან გორგაძე ქედქედი 2578
64 ნაილე გვიანიძე ჩიქუნეთი 2579
65 ელენა მსხალაძე ქედქედი 2580
66 რევაზ ხინკილაძე ჩიქუნეთი 2581
67 ქრისტინე მალაყმაძე ჩიქუნეთი 2582
68 ბესიკ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2583
69 დარინა ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2584
70 ვახტანგ ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2585
71 ციური ფარტენაძე აჭარისაღმართი 2586
72 დიანა ქოქოლაძე აჭარისაღმართი 2588