სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების,ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის საკითხთა კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა