სიახლე ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსების წესში

სიახლე ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსების წესში

2019 წელს აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ რეგიონის მოსახლებისათვის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება იზრდება

ტრანსპლანტაციისათვის ერთ პაციენტზე 65,000 ლარი გამოიყოფა

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ღვიძლის ტრანსპლანტაციის დაფინანსება 2016 წელს დაიწყო

დღემდე სამინისტროს დაფინანსებით ისარგებლა 9 პაციენტმა ჯამში გამოიყო - 370 000 ლარი