შშმ პირთა მშობელთა კლუბის შეხვედრა ახალგაზრდობის ცენტრში

შშმ პირთა მშობელთა კლუბის შეხვედრა ახალგაზრდობის ცენტრში
დღეს, 17 ოქტომბერს, ორგანიზაცია "სოც მუშაკთა ასოციაცია" - ს წარმომადგენელმა პროექტის "სოციალური მოდელის პილოტირება აჭარაში" ფარგლებში, ახალგაზრდობის ცენტრთან არსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობელთა კლუბში გამართეს საინფორმაციო შეხვედრა. შეხვედრა შეეხებოდა: პროექტის ფარგლებში მომზადებული სოციალური პროფილის კითხვების განხილვას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ზრდასრული პირების ფუნქციური და სოციალური უნარების და საჭიროებების შეფასების პილოტირება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. შეხვედრას ესწრებოდანენ: შშმ პირთა მშობელთა კლუბის წევრები, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლები.