"საუკეთესო პრაქტიკა - მოსახლეობის მონაწილეობა პრიორიტეტების განსაზღვრისას’’

"საუკეთესო პრაქტიკა - მოსახლეობის მონაწილეობა პრიორიტეტების განსაზღვრისას’’

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენციაზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში - "საუკეთესო პრაქტიკა - მოსახლეობის მონაწილეობა პრიორიტეტების განსაზღვრისას" და საჩუქრად სპეციალური ჯილდო და სერთიფიკატი გადაეცა.

აღნიშნული ნომინაცია გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირებისას, მოქალაქეების ჩართულობით პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრას და პროექტებისა და პროგრამების მაქსიმალურად მორგებას მოსახლეობაზე.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის რიგით მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაზე მუნიციპალიტეტები, გასული წლის გაწეული ფინანსური საქმიანობის მიხედვით დაჯილდოვდნენ.