საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 29 საკითხი განიხილა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 29 საკითხი განიხილა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართა . სხდომაზე განხილული იქნა 29 საკითხი. აღნიშნული განცხადებებიდან დაკმაყოფილდა 15 მოთხოვნა, მათგან 11 წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით , ხოლო 4 წარმოების შეწყვეტასთან , 2 კი საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით.