საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 17 საკითხი განიხილა

საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ 17 საკითხი განიხილა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზში გამგეობის თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა. კომისიის წევრებმა დღეს 17 საკითხი განიხილეს, აქედან 9 დადებითად გადაწყდა, 1 მოქალაქეს უარი ეთქვა, ხოლო 6 მოქალაქეს განესაზღვრა ვადა განცხადებაში არსებული ხარვეზის გამოსასწორებლად და კომისიისთვის დოკუმენტაციის ხელახლა წარსადგენად. 
სხდომაზე საკუთრების უფლების მოწმობის იდენტურობის დადგენასთან,საკუთრების უფლების აღიარებათან და საკუთრების უფლების მოწმობაში კორექტირებასთან დაკავშირებით იმსჯელეს.