საკუთრების უფლების აღიარების კომისია აგრძელებს მუშაობას

საკუთრების უფლების აღიარების კომისია აგრძელებს მუშაობას
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია მოქალაქეთა განცხადებების შესწავლას აქტიურად აგრძელებს. კომისიის წევრებმა ადგილზე დათვარიელებით მიწის ნაკვეთები შეისწავლეს.