საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, სადაც 1 საკითხი განიხილებოდა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება აჭარის ა.რ საკუთრებაში გადაეცა. კერძოდ, ქ. ბათუმში, ადლიის დასახლებაში მდებარე 598კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი(ს/კ 05.32.06.138). საკრებულოს სხდომას 18 წევრი ესწრებოდა.