საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის სხდომაზე დღეს კომისიის წევრებმა 5 საკითხზე იმსჯელეს.

საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის სხდომაზე დღეს კომისიის წევრებმა 5 საკითხზე იმსჯელეს.
 

მთავარ განსახილველ საკითხს შუამდგომლობა წარმოადგენდა, რომელიც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შორის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლას განსაზღვრავს. შუამდგომლობის თანახმად საკრებულოში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ შესწავლილი იქნა შემოსაერთებელ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა სოციალური მდგომარეობა. ეთხოვა ხელვაჩაურის მერიას კარტოგრაფიული რუკების შედგენა პარალელურ რეჟიმში დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გამოიკითხა შემოსაერთებელ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.
სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად მერიის მიზნობრივ პოროგრამაში შესატან ცვლილებებზე იმსჯლეს.
სხდომას იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ ლორთქიფანიძე უძღვებოდა.