საკრებულოს ბიუროს #14 სხდომა გაიმართა

საკრებულოს ბიუროს #14 სხდომა გაიმართა

დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, ბიუროს წევრებმა 6 საკითხზე იმსჯელეს. ცვლილება შედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში, შემოსავლების ნაწილი 317 293 ლარით იზრდება.

ცვლილებების თანახმად მუნიციპალიტეტში რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორცილედება. განკარგულების პროექტის თანახმად სხდომაზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კორექტირებული სივრცითი მოწყობის გეგმა დამტკიცდება.