რა? სად? როდის?" 2019 წლის მონაწილე გუნდების რეგისტრაცია

რა? სად? როდის?" 2019 წლის მონაწილე გუნდების რეგისტრაცია

ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრის ინტელექტკლუბი ინტელექტუალურ თამაშებზე: ,, რა? სად? როდის?" 2019 წლის მონაწილე გუნდების რეგისტრაციას ი წ ყ ე ბ ს! ✔️თითოეული გუნდის შემადგენლობა განსაზღვრულია: 6 მოთამაშით, კაპიტანის ჩათვლით. გუნდის წევრების ასაკი: 14-21 წელი. ✔️რეგისტრაციის ვადა: 2019 წლის 05 თებერვლიდან 19 თებერვლამდე. ✔️რეგისტრაციისთვის გამოგვიგზავნეთ მონაცემები: გუნდის სახელწოდება, მონაწილეთა სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი. ფინალურ თამაშში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ გუნდებს, რომლებიც წლის განმავლობაში მონაწილეობას მიიღებენ არანაკლებ 10 თამაშში. თამაშები გაიმართება ყოველკვირეულად, ხელვაჩაურის ახალგაზრდობის ცენტრში. ✔️გუნდის რეგისტრაციისთვის აუცილებელი წინაპირობაა: თითოეული წევრი იყოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ყოფილი დაბა ხელვაჩაურის ტერიტორიაზე მცხოვრები ან/და ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საჯარო სკოლის მოსწავლე. საკონტაქტო ინფორმაცია: 599851456khelvachauriyouthcenter@gmail.com