"პროფესიის არჩევა" თემაზე ტრენინგი ახალგაზრდობის ცენტრში

"პროფესიის არჩევა" თემაზე ტრენინგი ახალგაზრდობის ცენტრში
ოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეკანმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ქალბატონმა ქეთევან ბერიძემ.
ტრენინგს დაესწრო 30 ახალგაზრდა.