მუნიციპალიტეტის საკრებულო ტექნიკურ პერსონალზე გამარტივებულ კონკურსს აცხადებს

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ტექნიკურ პერსონალზე გამარტივებულ კონკურსს აცხადებს

ხელვაჩაურის მუნციპალიტეტის საკრებულო ტექნიკურ პერსონალზე აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს. გამარტივებული კონკურსი ცხადდება თანამშრომლის საჯარო სამსახურში შრომითი ხელშეკრულებით მისაღებად.
საკრებულოს მიერ გამოცხადებული გამარტივებული კონკურსის შესახებ დაწვრიებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ საჯარო სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge

განაცხადების მიღება 18 დეკემბრის ჩათვლით იწარმოებს.
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.
საკონტაქტო პირი ნინო ფარტენაძე
ტელ: 599 85 15 10