მოსასვენებელი ფანჩატურების მონტაჟი მუნიციპალიტეტის სოფლებში

მოსასვენებელი ფანჩატურების მონტაჟი მუნიციპალიტეტის სოფლებში

სოფელ ახალსოფელში მერიის ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის თნამშრომლებმა მოსასვენებელი ფანჩატური დაამონტაჟეს.
მერის ინიციატივით, ჯამში 22 ერთეული ფანჩატური დამზადდა, რომელიც მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში განთვსდება.
ახლო მომოვალში კომუნალური სამსახურის მიერ კიდევ 40 ერთეული ფანჩტურის დამზადებაა დაგეგმილი.