მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ 82 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ 82 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

მაჭახლის ხეობაში მცხოვრებ 82 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2017 წლის 26 სექტემბერს განიხილა 82 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 28 სექტემბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

ლელა ლორთქიფანიძე ქედქედი
გუგული ზაქარაძე სინდიეთი
ბიძინა ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ზეინაბ აბულაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ალექსანდრე მსხალაძე ქედქედი
გულიკო მსხალაძე ქედქედი
გელა მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნაიმე ბერიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მალხაზ ბერიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მაკა ხინკილაძე ქედქედი
როინ ვასაძე ქედქედი
ნათელა ვასაძე ქედქედი
მამია ვასაძე ქედქედი
მამუკა მსხალაძე ქედქედი
ნიგარ გორაძე ჩიქუნეთი
ციალა მალაყმაძე ქედქედი
მერაბ მალაყმაძე ქედქედი
მერიემ კოპინაძე ქედქედი
ფადიმე მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
იამზე ჯინჭარაძე ქედქედი
რუსუდან ქამაშიძე ქედქედი
ადვიე კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ჯევრი მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნარიმე მალაყმაძე ჩიქუნეთი
მინდია მალაყმაძე ქედქედი
ნინო მალაყმაძე ქედქედი
მაია მალაყმაძე ქედქედი
მიხეილ ზაქარაძე ქედქედი
რუსუდან ქოქოლაძე ქოქოლეთი
თენგიზ ფუტკარაძე ზედა ჩხუტუნეთი
სულიკო კოპინაძე ქედქედი
ფატი ნაგერვაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
დურალ ხინკილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
იბრაიმ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მაია ზოიძე ჩიქუნეთი
თამაზ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
გულნარა კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ბიჭიკო მალაყმაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ლუიზა ავალიანი ქვედა ჩხუტუნეთი
თამარ კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნადია ნაგერვაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნოდარ კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მადონა ირემაძე ქედქედი
ხალილ მსხალაძე ქედქედი
აიშე მსხალაძე ქედქედი
ვეფხვია მსხალაძე ქედქედი
მაია ტაკიძე ქედქედი
ეკა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი
დავით ბასილაძე ჩიქუნეთი
მერაბ ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
რუსუდან გამიშიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ხატიჯე ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი
ეთერ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
მადონა ხინკილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მუზაფერ კოპინაძე ქედქედი
დონდი ხინკილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნათელა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ტარიელ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ხასია კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ნორა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
გუგული ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
ირაკლი გორაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნონა ქოქოლაძე ქვედა ქოქოლეთი
ქეთევან პირპილაძე ქედქედი
ციცინო პირპილაძე ქედქედი
ელიზბარ კოპინაძე ქედქედი
დიანა ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
მერაბ ძნელაძე ზედა ჩხუტუნეთი
მაგული კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
მალხაზ ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მამუკა ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნოდარ ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
რემზი ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
მაია ბასილაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ნესტან ხინკილაძე ჩიქუნეთი
ხასან ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
ნორა ნაგერვაძე ზედა ჩხუტუნეთი
ემინე კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ომარ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი
ნარიკო მოფინაძე ქვედა ჩხუტუნეთი
ქეთევან გვიანიძე ქვედა ქოქოლეთი
ნათელა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი.