ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N15 13.12.2018 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 70
აქედან:
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :

1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #454268 31.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ველიაძე - სოფ: თხილნარის მეურნეობა - 699 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 12,0 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: გურამ ირემაძის N532/11 30.05.2016წ კორესპოდენცია - სოფ. წინსვლა - 2787 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 16,0 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #125886 16.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ სურმანიძე - სოფ: მახინჯაურში - 2091 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 35,27 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #321713 23.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ტარიელ გაბიტაძე - სოფ: კირნათი - 3350 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 294,16 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #26789 26.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინა ქავთარაძე - სოფ: ჩელტა - 2086 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 34,7 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
6. მოქ: გელა ცინცაძის #1452/11 10.06.2017წ კორესპოდენცია - სოფ: აჭრისწყალი - 1515 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 116,7 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #400283 19.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ ბახშიევი - ქვ. სალიბაური - 1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 374,6 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N280521 27.06.2018წ კორესპოდენცია- თემურ ფუტკარაძე - სოფ: ზანაქიძეები - 4290 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N91122 22.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ლუთბიე კვირიტიძე - სოფ: კიბე - 406 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #302253 15.11.2016წ კორესპოდენცია - მოქ: ზინაიდა დიასამიძე - სოფ: სალიბაური - 1195 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N385226 07.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ვიაჩესლავ დიასამიძე - სოფ: თხილნარი - 299 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #218490 17.05.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: რომან შამილაძე - სოფ: ახალშენი - 970 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #216879 12.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად მალაყმაძე - სოფ: მახო - 4190 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #216879 12.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად მალაყმაძე - სოფ: მახო - 650 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #241451 4.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ ქორიძე - სოფ: ხელვაჩაური - 999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #451927 30.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ზოიძე - სოფ: ნიკიტაური - 2056 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #300928 09.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ეთერ ჭინკაძე - სოფ: ახალსოფელი - 704 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #44405 09.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ გურეშიძე - სოფ: წინსვლა - 86 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #44405 09.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ გურეშიძე - სოფ: წინსვლა - 86 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148706 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ციური ბერიძე - სოფ: განთიადი - 2497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #479153 14.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ დარჩიძე - სოფ: მურმანეთი - 2075 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384647 07.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ ზოიძე - სოფ: ერგე - 804 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384641 07.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ ზოიძე - სოფ: ერგე - 600 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #305817 11.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ბერიძე - სოფ: შარაბიძეები - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #501200 07.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სურიე ხოზრევანიძე - სოფ: ფერია - 136 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #35250 01.02.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა კაკაბაძე - სოფ: განახლება - 500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
27. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #184860 26.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან აბესაძე - სოფ: ზანაქიძეები - 270 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
28. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #65343 7.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ სურმანიძე - სოფ: წინსვლა - 819 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
29. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #90674 20.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ სურმანიძე - სოფ: ახალშენი - 307 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
30. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #322600 07.12.2016წ კორესპოდენცია - მოქ: ფატი ბზეკანავა - სოფ: განთიადი - 3777 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
31. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #287006 29.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბეჟან ბოლქვაძე - სოფ: განთიადი - 1100 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
32. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #215298 12.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: სერგო ბერიძე - სოფ: წინსვლა - 1198 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
33. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148535 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზიმ შერვაშიძე - სოფ: წინსვლა - 1795 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
34. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #383501 06.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნონა გოგიტიძე - სოფ: მახო - 1692 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
35. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #191527 01.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ოლეგ დავითაძე - სოფ: განთიადი - 2164 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
36. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #191532 01.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ოლეგ დავითაძე - სოფ: განთიადი - 434 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
37. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #106967 03.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ლარისა სოსედოვა - სოფ: წინსვლა - 1059 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
38. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #257114 03.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ დავითაძის - სოფ: მახინჯაური - 1065 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
39. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #488742 20.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით კაკაბაძე - სოფ: ახალშენი - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
40. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #186845 27.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ: ახალშენი - 510 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
41. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #283228 28.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ცინცაძე - სოფ: კაპნისთავი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
42. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N482560 21.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ლევან ბურკენაძე - სოფ: კაპრეშუმი - 1011 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
43. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N195209 31.05.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მიქელაძე - სოფ: ახალშენი - 765 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
44. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N417578 09.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ილია ფუტკარაძე - სოფ: წინსვლა - 272 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
45. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N207594 14.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დონარი მამულაძე - სოფ: თხილნარი - 2429 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
46. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N155255 04.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ ჯიჯავაძე - სოფ: მახინჯაური - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
47. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N14358 16.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: როინ მხეიძე - სოფ: მახინჯაური - 455 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
48. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N209392 15.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ დავითაძე - სოფ: მახინჯაური - 800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
49. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N475784 16.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ხინკილაძე - სოფ: ფერია - 1791 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
50. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N168128 16.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მავილე ფოთელიძე - სოფ: კაპანდიბი - 2598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
51. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N310273 16.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ირინა გოგიტიძე - სოფ: ქვ. ჯოჭო - 2502 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
52. მოქ: უშანგი სეფერიძე პ/ნ 61006033314 - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N535516 15.12.2018წ კორესპოდენცია- სოფ: მახო - 1813 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
53. მოქ: ნონა ჯიჯავაძე პ/ნ 61007007673 - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 23.02.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: მახინჯაური - 5000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
54. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N540593 19.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ომარ ქონდარიძე პ/ნ 61006001815 - სოფ: სინდიეთი - 696 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 - 52,80 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
55. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N149272 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ბერიძე პ/ნ 61006017167 - სოფ: ჭარნალი - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 - 328,73 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
56. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #377338 13.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გუგული ხალვაში პ/ნ 61001004002 - სოფ: სალიბაური - 165 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-36,0კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
57. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #464642 6.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მზევინარ აბულაძე პ/ნ 61001038582 - სოფ: მახვილაური - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #277872 28.06.2018წ კორესპოდენცია- N5036 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #377570 03.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: N6507 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #56608 02.02.2018წ კორესპოდენცია - N6642 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #433159 კორესპოდენცია - N9724 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #433188 16.10.2018წ კორესპოდენცია - N6852 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #448411 26.10.2018წ კორესპოდენცია - N5125 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით:
1. მოქ: ემზარ კვირიკიძე 1934/11 07.08.2017წ კორესპოდენცია - N0328 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: ჟუჟუნა გოგიტიძე 1551/11 13.09.2018წ კორესპოდენცია - N3139 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3. მოქ: ნათელა შერვაშიძე 1773/11 18.07.2017წ კორესპოდენცია - N3286 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4. მოქ: რომან წულუკიძე 1743/11 14.07.2017წ კორესპოდენცია - N0508 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
5. მოქ: ზაზა შამილაძე 1526/11 04.09.2018წ კორესპოდენცია - N0151 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4. სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
1. მოქ: მურმან შარაძე პ/ნ 61006002238 2228/11 15.11.2018წ კორესპოდენცია - 2017 წლის N11 საოქმო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა და წარმოდგენილი კორექტირებული საკადასტრო ნახაზით სოფ ახალსოფელში 122 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-35 კვ.მ დამხმარე შნობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: რევაზ ბერიძე – N00050 საკუთრების უფლების მოწმობაში და საოქმო გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით;