ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-ეკონომიკური და განათლების, კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-ეკონომიკური და განათლების, კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-ეკონომიკური და განათლების, კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა ჩატარდება 26 ოქტომბერს 14:30 საათზე. სხდომაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები;


1.განკარგულების პროექტი - „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის შესახებ.
მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2. განკარგულების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის 2018–2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: გურანდა დოლიძე საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

3. სხვადასხვა