ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიისა და განათლების,კულტურის, სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ  საკითხთა კომისიისა და განათლების,კულტურის, სპორტის,ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა
  1. 1.         დადგენილების პროექტი: ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,

მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

 

  1. 2.         დადგენილების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ 2019 წელს განსახორციელებელი მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის №39 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ’’.

მომხსენებელი:       მზევინარ გათენაძე-

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის

სამსახურის  ხელმძღვანელის მ/შ

 

  1. 3.         განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში’’.

 

მომხსენებელი:             გია ქურიძე -

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამახურის ხელმძღვანელი

 

  1. 4.         განკარგულების პროეტი: ,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის ცნობად მიღების შესახებ".

 

მომხსენებელი:  თენგიზ ქიქავა - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

 

5.განკარგულების პროექტი:  ,, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე“.

მომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

6.სხვადასხვა