კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ

კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭომ“ 2018 წლის 28 სექტემბერს რიგით N26 სხდომაზე განიხილა 17 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა 2018 წლის 01 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე:

N სახელი, გვარი მისამართი ბრძანების ნომერი
1 ედნარ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1731
2 დავით ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1719
3 ხენიფე ქობულაძე ზედა ჩხუტუნეთი 1722
4 მილენა კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1720
5 რეზო კირკიტაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1721
6 ჯემალ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1725
7 ვიტალი ქოქოლაძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1724
8 ნიკა გვიანიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1723
9 ინეზა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1728
10 გურამ კახიძე ზედა ჩხუტუნეთი 1729
11 საბა კახიძე ქვედა ჩხუტუნეთი 1748
12 გოგიტა ხინკილაძე ჩიქუნეთი 1733
13 ნათელა ბერიძე აჭარისაღმართი 1727
14 როინ მორთულაძე აჭარისაღმართი 1726
15 გიორგი ბასილაძე ჩიქუნეთი 1732
16 ვაჟა ნაგერვაძე აჭარისაღმართი 1730
17 ნინო მსხალაძე ქედქედი 1734