გზის რეაბილიტაცია და ფერდსამაგრების მოწყობა სოფელ კაპრეშუმში.

 გზის რეაბილიტაცია და ფერდსამაგრების მოწყობა სოფელ კაპრეშუმში.

სოფელ კაპრეშუმში ბურკინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისა და ფერდსამაგრების მოწყობა დასრულდა. აღნიშნული ღონისძიებების გასატარებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 103 879,86 ლარი გამოიყო. სამუშაოებს ასრულებდა შპს "ნია".