გზის მოწყობა სოფელ ზანაქიძეებში

გზის მოწყობა სოფელ ზანაქიძეებში

მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგება გრძელდება. 

სოფელ ზანაქიძეებში 100 გრძ.მ გზა არმირებული ბეტონის საფარით მოეწყო. 2019 წელს არმირებული ბეტონის საფარით შიდა სასოფლო გზების მოწესრიგებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2 200 600 ლარია გათვალისწინებული.