გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2018 წლის 16 თებერვალს 16:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება . მის: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. № 23;
გაცნონებთ, რომ სსსს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ’’ შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურის და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე ახორციელებს ახალციხე-ბათუმის 150კმ 220კვ-ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტს.
მომზადდა აღნიშნული პროექტის „ბათუმი-შუახევის“ 52კმ მონაკვეთის პროექტში შეტანილი ცვლილების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. გთხოვთ, დაინტერესებულ მხარეებს მონაწილეობა მიიღოთ აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვაში.