ახალგზრდული იდეების ხელშეწყობა ხელვაჩაურში

ახალგზრდული იდეების ხელშეწყობა ხელვაჩაურში

მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსების ფარგლებში წარმოდგენილი ახალგაზრდული პროექტების განხორციელება დაიწყო. 
დღეს, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ და ახალგაზრდობის ცენტრის წარმომადგენლებმა ადგილზე გაიტანეს პროექტების განხორციელებისთვის საჭირო საქონელი და საკანცელარიო ნივთები.
მიმდინარე წელს ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი 10 პროექტი დაფინანსდა.