28 მარტს, 12:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

28 მარტს, 12:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 28 მარტს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 40:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;
1.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #480783 15.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ გურგენიძე - სოფ. ახალსოფელი - 1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-209,49 კვ.მ ; 02/1-12,65 კვ.მ შენობა-ნაგებებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #526843 26.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბაგრატ ცეცხლაძე - სოფ. ჭარნალი - 4184 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/-2-234,6 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.3 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #256021 12.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფაღავა - სოფ. ორთაბათუმი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-220,02; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4 მოქ: გელა ცინცაძის N1452/11 10.06.2017წ კორესპოდენცია - სოფ: აჭრისწყალი - 1515 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 116,7 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27911 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-2010 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/1-31; 02/2-13,82 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.6 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #27946 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურიეთ შუშანიძე - სოფ. ჩიქუნეთი-1048 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/2-159,41 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #57077 15.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: სერვეთ კოკობინაძე - სოფ. შარაბიძეები -2887 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/1-148,94 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (დანგრეული ნაგებობა) საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #26968 24.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დურსუნ თედორაძე - სოფ. ქვ. ჯოჭო - 1405 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/2-29,51 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #410440 04.10.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გულიკო ბერიძე - სოფ. სალიბაური - 1347 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/1-15 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #155788 04.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი ვარშანიძე - სოფ. შარაბიძეები - 1425 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებული 01/2-40,07 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #146647 29.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი ვარშანიძე - სოფ. შარაბიძეები - 1065 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.12 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #16261 16.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა ზოიძე - სოფ. სამება - 2495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.13 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467969 12.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნელი ფაღავა - სოფ. ყოროლისთავი - 688 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.14 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467990 12.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნელი ფაღავა - სოფ. ყოროლისთავი - 768 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.15 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #440392 12.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: არჩილ მგელაძე - სოფ. განახლება - 1395 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.16 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #315660 02.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ დუმბაძე - სოფ. თხილნარი - 1596 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.17 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #1578 19.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ბერიძე - სოფ. განთიადი - 234 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.18 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #175391 18.05.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ედუარდ ფურცელიძე - სოფ. ახალსოფელი - 2480 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.19 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #508203 13.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ზაქარაძე - სოფ. ახალსოფელი - 2331 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.20 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #386951 10.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მადონა კახიძე - სოფ. ზედა ახალშენი- 211 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.21 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #336387 01.08.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანი გორგილაძე - სოფ. მახინჯაური - 590,5 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.22 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #467969 12.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნელი ფაღავა - სოფ. ყოროლისთავი - 688 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.23 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #264882 18.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დალი ხალვაში - სოფ. წინსვლა - 1220 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.24 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #233331 29.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: დალი ხალვაში - სოფ. წინსვლა - 737 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.25 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #4744292 15.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სოსო შერვაშიძე - სოფ. ახალშენი - 1865 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.26 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #26114 24.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნადია ტაკიძე - სოფ. მახინჯაური - 995 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.27 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #106967 03.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ლარისა სოსედოვა - სოფ: წინსვლა - 1059 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.28 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #401344 21.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გივი ოთიაშვილი - სოფ. ორთაბათუმი-999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.29 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #887 03.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გელა ცინცქილაძე - სოფ. სალიბაური-2341 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.30 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #150973 02.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ვერძაძე - სოფ. შარაბიძეები - 1768 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #247470 27.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ცეცხლაძე – N2335 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #28502 25.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ვერძაძე - N5347 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.3 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #102581 22.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი შარაძე – N1775 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

4 კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.1 მოქ. ზურაბ ვაშაყმაძე მოწმობა N0092 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.2 მოქ. ემზარი ჩოგაძე მოწმობა N გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.3 მოქ. მიხეილ შერვაშიძე მოწმობა N5636 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.4 მოქ. მალხაზ მხეიძე მოწმობა N1130 გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4. სხვა კორესპოდენციები
4.1 მოქ. მიხეილ დიასამიძე განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით;
4.2 მოქ. ნიკოლოზ აბაშიძე - სააღსრულებო წერილის განხილვის შესახებ;
4.3 მოქ. მარინა კოლოსოვსკაია განცხადების განხილვა