25 სექტემბერს, 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

25 სექტემბერს, 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N15

25.09.2019 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 47

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (შენობით)
1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #245211 12.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნათელა ბალაძე - სოფ: კაპნისთავი - 1075 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 138,6 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #293184 04.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ჭურკვეიძე - სოფ: თხილნარის მეურნეობა - 1714 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 269,9 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #296421 05.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ედნარ ჩიბურდანიძე - სოფ: განთიადი - 2618 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 54 კვ.მ და 02/1-10 კვ.მ შენობა - ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #250210 17.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ბერიძის - სოფ: სამება - 342 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 25,63 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #250219 17.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ბერიძის - სოფ: სამება - 155 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 3,91 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #226310 28.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ხალვაში - სოფ: წინსვლა - 4490 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 9,0 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #539152 19.12.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: სამიე ქათამაძე - სოფ: სამება - 111 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 36,95 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #294819 22.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ბადრი აბულაძე - სოფ: ახალშენი - 430 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 16,10 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (მიმდებარე)
2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #161526 13.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ბადრი აბულაძე - სოფ: ახალშენი - 2009 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #210668 17.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: როინ ზაქარაძის - სოფ. მახო - 2460 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #305817 11.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თემურ ბერიძე - სოფ. შარაბიძეები - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #239425 01.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მერი ჯაფარიძის - სოფ. ხელვაჩაური - 518 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #326449 09.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ხარაძე - სოფ. ქვედა სამება - 999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #362051 21.08.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანული ჩიბურდანიძე - სოფ. განთიადი - 1998 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #155156 06.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ჭაღალიძე - სოფ. განთიადი - 860 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #155170 06.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ჭაღალიძე - სოფ. განთიადი - 679 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #134092 17.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა გვიანიძე - სოფ. ერგე - 291 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #134360 17.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: შოთა გვიანიძე - სოფ. ერგე - 1339 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #255508 22.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჰამაიკი პეტროსიანი - სოფ. ფერია - 410 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #241946 10.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით ზაქარაძე - სოფ. აჭარისწყალი - 2497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #129950 15.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშა თურმანიძე - სოფ. განახლება - 3698 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.14. მოქ: ემზარ დავითაძე #2123/11 03.12.2018წ კორესპოდენცია - სოფ. სალიბაური - 752 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #207731 14.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რამაზ როდინაძე - სოფ. წინსვლა - 2417 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #197244 06.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ ირემაძე - სოფ. სალიბაური - 999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #90936 14.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან შარაძე - სოფ. ახალისოფელი - 1546 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #165064 15.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ ქოქოლაძე - სოფ. ფერია - 223 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #223065 26.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ტარიელ ცეცხლაძე - სოფ. თხილნარი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
3.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #164474 14.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ აბესლამიძე – N2169 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #162120 11.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიკა შერვაშიძე – N2536 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #215843 20.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ლიანა მემიშიში – N7016 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #306081 02.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ტატიანა ხევიაშვილი – N6231 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #74984 01.03.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თერჯივან წულუკიძე – N8793 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #142998 27.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ილია ლორთქიფანიძ – N489 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.1. მოქ. ბადრი ფალავანდიშვილი კორესპოდენცია #1468/11 05.08.2019 - მოწმობა N6842 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.2. მოქ. მინდია ლორთქიფანიძე კორესპოდენცია #1639/11 13.09.2019 - მოწმობა N6842 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.3. მოქ. ნაზიკო მემიშიში კორესპოდენცია #1490/11 08.08.2019 - მოწმობა N1304 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.4. მოქ. ნიაზ დიასამიძე კორესპოდენცია #927/11 22.05.2019 - მოწმობა N1413 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.5. მოქ. თინა თედორაძე კორესპოდენცია #1155/11 20.06.2019 - მოწმობა N5186 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.6. მოქ. ჯემალ დუმბაძე კორესპოდენცია #1529/11 14.08.2019 - მოწმობა N1501 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.7. მოქ. ისმაილ ბალაძე კორესპოდენცია #1594/11 30.08.2019 - მოწმობა N5558 და N4012 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.8. მოქ. გიორგი ცინცაძე კორესპოდენცია #1556/11 23.08.2019 - მოწმობა N2802 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.9. მოქ. ლია სურმანიძე კორესპოდენცია #1528/11 14.08.2019 - მოწმობა N1636 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.10. მოქ. თეიმურაზ ფუტკარაძე კორესპოდენცია #1314/11 10.07.2019 - მოწმობა N6650 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
5. სხვა კორესპოდენცია:
5.1. მოქ. უნიკო გურგენიძე კორესპოდენცია #1638/11 13.09.2019 - N5166 საკუთრების უფლების მოწმობაზე ხარვეზის გასწორებასთან დაკავშირებით;
5.2. მოქ. მალხაზ კომახიძე კორესპოდენცია #2263/11 24.12.2018წ - N5722 საკუთრების უფლების მოწმობაზე ხარვეზის გასწორებასთან დაკავშირებით;
5.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #284646 14.08.2019წ კორესპოდენცია - N00324 საკუთრების უფლების მოწმობაზე ხარვეზის გასწორებასთან დაკავშირებით;
5.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #250676 17.07.2019წ კორესპოდენცია - N00285 საკუთრების უფლების მოწმობაზე ხარვეზის გასწორებასთან დაკავშირებით;