23 იანვარს, 11:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

23 იანვარს, 11:00 საათზე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი N19 23.01.2020 წ.
დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 80

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (შენობით)

1.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #209392 15.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ დავითაძე - სოფ: მახინჯაური - 800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 42; 02/1-20 კვ.მ შენობა - ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #443258 20.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯემალ ბერიძე - სოფ: თხილარი - 2091 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 49,2 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132723 16.04.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნანი დუმბაძე - სოფ: განახლება - 1336 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 78; 02/1-12,4 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #265529 29.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამარ კახიძე - სოფ: განახლება - 1312 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 16,34 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #495160 04.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაირა დიასამიძე - სოფ: მირვეთი - 4460 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 61,4; 02/2-42,8 კვ.მ შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #170095 17.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: სულხან ბოლქვაძე - სოფ. წინსვლა - 798 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2-127,6 კვ.მ შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #327790 18.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ქამადაძე - სოფ. ახალშენი - 1611 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-19,42 შენობა ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ; (მიმდებარე)

2.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #247771 15.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა მაკარაძე - სოფ. აგარა - 1403 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #439051 19.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ვაშაყმაძე - სოფ. ზ. ახალშენი - 997 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #403385 29.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მიქაილ ტაკიძე - სოფ. აგარა - 962 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.4. მოქ: გიორგი ჯანელიძე - სოფ. ახალსოფელი - 1551 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #267210 30.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ახმედ ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები - 2497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #446005 24.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რომან დავითაძე - სოფ. ახალშენი - 1614 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #37593 01.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ აბაშიძე - სოფ. ჭარნალი - 499 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #212430 18.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზიმ ბერიძე - სოფ. ფერია - 114 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #210399 17.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზიმ ბერიძე - სოფ. ფერია - 682 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #282665 13.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნებიე ფაღავა - სოფ. ორთაბათუმი - 2494 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #429331 10.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ საფარიძე - სოფ. მნათობი - 2232 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #410058 25.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ჩამბა - სოფ. წინსვლა - 1990 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #189532 31.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ გვიანიძე - სოფ. ერგე - 1042 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #421927 04.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა კირკიტაძე - სოფ. ჩხუტუნეთი - 1420 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #40150 04.02.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დავით კირკიტაძე - სოფ. ქვ. ჩხუტუნეთი - 1471 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.16. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #271835 02.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ზაქარაძე - სოფ. ახალისოფელი - 575 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.17. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #185900 29.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი გვიანიძე - სოფ. ერგე - 1998 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #293283 21.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ზაზა გვიანიძე - სოფ. სინდიეთი - 1265 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #268416 31.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ მსხალაძე - სოფ. ქედქედი - 1614 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #189557 31.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ გვიანიძე - სოფ. ერგე - 1131 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.21. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #251893 18.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ტარიელ გვიანიძე - სოფ. ნიკიტაური - 1339 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.22. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #247771 15.07.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა მაკარაძე - სოფ. აგარა - 1403 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.23. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #372347 11.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ანზორ შუშაძე - სოფ. მახო - 607 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.24. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #216577 21.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ქავთარაძე - სოფ. მახო - 1498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.25. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #211167 15.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ილია ბაჯელიძე - სოფ. თხილნარი - 2367 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.26. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #102769 01.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ კახიძე - სოფ. ერგე - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.27. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #437572 17.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ფარტენაძე - სოფ. კაპრეშუმი - 743 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.28. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #376423 30.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მაია ცეცხლაძე - სოფ. ფერია - 210 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.29. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #365443 22.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ახმედ მახაჭაძე - სოფ. ფერია - 614 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.30. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #359572 16.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ახმედ მახაჭაძე - სოფ. ფერია - 205 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.31. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #443434 10.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგიზ ჩხიკვაძე - სოფ. ზედა ერგე - 1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.32. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #179992 24.05.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მარგალიტა მაჭუტაძე - სოფ. განთიადი - 1500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.33. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #423660 05.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ გურგენიძე - სოფ. ზანაქიძეები - 1372 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.34. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8825 14.01.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯიმშერ გოგიტიძე - სოფ. სარფი - 19 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.35. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8828 14.01.2020წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯიმშერ გოგიტიძე - სოფ. სარფი - 113 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.36. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #382116 04.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: მრევაზ გორაძე - სოფ. ერგე - 3000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

3. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:

3.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #409438 25.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ედნარ გელაძე – N3251 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #205581 13.06.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ალი კახიძე – N8821 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #380803 01.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გენადი წითელაძე – N7319 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384099 05.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: თამაზ კეჟერაძე – N00001 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #379597 01.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ციური ცეცხლაძე – N4829 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #393461 12.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ციალა მიქელაძე – N5037 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #393678 12.11.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ფუტკარაძე – N5037 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #378973 01.10.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ ცეცხლაძე – N3714 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #428121 09.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: იაკობ ბერიძე – N5147 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #432342 12.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ხიმშიაშვილი – N4447 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #325986 17.09.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ელენა გურგენიძე – N2579 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #272937 05.08.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: დოდო ზანდარაძე – N5035 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #321731 23.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ლეილა გორგილაძე – N3756 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

4. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4.1. მოქ. თამაზ ფარტენაძე - კორესპოდენცია #2155/11 22.11.2019 - მოწმობა N6602 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.2. მოქ. ვაჟა ფარტენაძე - კორესპოდენცია #2156/11 22.11.2019 - მოწმობები N6612 და N0630 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.3. მოქ. მიხეილ ტაკიძე - კორესპოდენცია #2628/11 27.12.2019 - მოწმობა N4974 და გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4.4. მოქ. მანანა ხიმშიაშვილი - კორესპოდენცია #61/11 20.01.2020წ - მოწმობა N4974 და N5864 გაუქმებასთან დაკავშირებით;

5. სხვა კორესპოდენცია:

5.1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #437227 17.12.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ახმედ მჟავანაძე –საქმესთან დაკავშირებით .
5.2.მოქ. თამარ შავლიძის სარჩელის განხილვასთან დაკავშირებით.
5.3. მოქ: ნაზი ბერიძე – ადმინისტრაციული წარმოების საქმესთან დაკავშირებით;