2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა
2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა
2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი და პრიორიტეტები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერმა ზაზა დიასამიძემ წარადგინა.
2022 წლის ბიუჯეტი 25 588 803 ლარით განისაზღვრა.
,,წარვადგინეთ 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა. მომავალი წლის ბიუჯეტი, ორიენტირებულია ჩვენს მოსახლეობაზე და მათ საჭიროებებზე. პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავ რჩება ინფრასტრუქტურა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმის განვითარება და სოციალური პროგრამები''. - განაცხადა ზაზა დიასამიძე