2018 წლის 18 სექტემბერს 14:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 18 სექტემბერს 14:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს 14:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

 

                                          დღის წესრიგი N8                                    

 

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების  რაოდენობა-40

აქედან:

 

 1. 1.    კომისიის წევრთაგან მდივნის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით;
 2. 2.    კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) :
  1. 1.    მოქ: ხათუნა კორძაია - სოფ: ორთაბათუმი - 1617 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-10,6 კვ.მ; 02/1-453 კვ.მ; 03/1-127 კვ.მ; 04/1-2,2 შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  2. 2.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #55104 კორესპოდენცია - მოქ: რომან დიასამიძე - სოფ: ახალშენი  - 3700 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2-144 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  3. 3.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #271989 კორესპოდენცია - მოქ: ზვიად მიქელაძე - სოფ: ჭარნალი  - 4287 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-323,9 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  4. 4.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #199036 კორესპოდენცია - მოქ: გულიკო ჯაიანი - სოფ: სალიბაური  - 2959 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-25 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  5. 5.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #468015 კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ იაკობაძე - სოფ: მაღლაკონი - 3017 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-23,73 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  6. 6.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #48424 კორესპოდენცია- მოქ: მერაბ ტეტემაძე - სოფ: ფერია - 2478 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1 30 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  7. 7.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #96438 კორესპოდენცია - მოქ: თალიკო ბერიძე - სოფ: ახალშენი (მიქელაძეები) - 14264 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2-261,4 კვ.მ; 02/1-89,12 კვ.მ; 03/1-45,16 კვ.მ; 04/2-29,24 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
  8. 3.    კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
   1. 1.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #450134 კორესპოდენცია- მოქ: ჯამბულ ბერიძე - სოფ: აგარა - 1620 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   2. 2.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #304524 კორესპოდენცია - მოქ: ენვერ ლორთქიფანიძე - სოფ: წინსვლა - 4395 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   3. 3.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #248798 კორესპოდენცია - მოქ: ლეო ხონელია - სოფ: მახინჯაური - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   4. 4.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #120143 კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ საფარიძე - სოფ: მახო - 1720 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   5. 5.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #336394 კორესპოდენცია- მოქ: ნუგზარ მამულაძე - სოფ: ფერია - 1584 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1- 11,2 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
   6. 6.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #54516 კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ გოგიტიძე - სოფ: სამება -999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   7. 7.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #161776 კორესპოდენცია - მოქ: ლამიე ხალვაში - სოფ: კაპრეშუმი - 1937 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   8. 8.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #245901 კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მჭედლიშვილი - სოფ: მირვეთი - 747 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1- 18,05 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
   9. 9.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #245346 კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ ტარიელაძე - სოფ: სამება - 1343 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #230958 კორესპოდენცია- მოქ: ელისო ბერიძე - სოფ: მასური - 1228 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #303326 კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა ხინკილაძის - სოფ: სინდიეთი - 2800 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 1/1-20,25 კვ.მ; 2/1-17,58 კვ.მ; 3/1-6,268 კვ.მ; 4/1-4,74 კვ.მ; 5/1-4,44 კვ.მ; 6/1-11,07 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #512273 კორესპოდენცია - მოქ: მზევინარ კონცელიძე - სოფ: მახინჯაური-2178 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #258841კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ თედორაძე - სოფ: ქვემო ჯოჭო - 1810 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #258861კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ თედორაძე - სოფ: ქვემო ჯოჭო - 800 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #153212 კორესპოდენცია - მოქ: ისკენდერ ბალაძე - სოფ: ორთაბათუმი - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

16. მოქ: ხათუნა ქიქავა - სოფ: ორთაბათუმი - 253 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის  ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

17. მოქ: იათამზე ბრუნჯაძე - სოფ: ყოროლისთავი - 2161 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

18. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #529047კორესპოდენცია- მოქ: ვაჟა ფენჩიძე - სოფ: ერგე - 1477 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

19. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #529053 კორესპოდენცია- მოქ: ვაჟა ფენჩიძე - სოფ: ერგე - 2025 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

20. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132912 კორესპოდენცია- მოქ: ემინე სამნიძე - სოფ: მახო - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

 1. 4.    კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
  1. 1.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #28673 კორესპოდენცია - მოქ: ნუნუ დავითაძის სახელზე სოფ. ახალშენში გაცემული N4473 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  2. 2.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #383083 კორესპოდენცია- მოქ: ინგა ბაკურიძის - სოფ: ფერიაში გაცემული N2027 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  3. 3.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #208178 კორესპოდენცია - მოქ: ლევან ჯამბერიძის სახელზე სოფ. ახალშენში გაცემული N1661 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  4. 4.    მოქ: ვარდენ ფარტენაძის სახელზე სოფ. ახალშენის მეურნეობაში გაცემული N4473 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  5. 5.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #155330 კორესპოდენცია - მოქ: ავთანდილ მახარაძის სახელზე სოფ. მახინჯაურში გაცემული N4683 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  6. 6.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #125954 კორესპოდენცია - მოქ: ლია შერვაშიძის სახელზე სოფ. მახინჯაურში გაცემული N7373 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  7. 7.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #333874 კორესპოდენცია - მოქ: ზვიად შერვაშიძის სახელზე სოფ. თხილნარი გაცემული N1042 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  8. 8.    მოქ: ლაშა ფაღავა სახელზე სოფ. აგარაში გაცემული N1315 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
  9. 5.    კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით:
   1. 1.    მოქ: ნუნუ ღლონტის სახელზე სოფ. განთიადში გაცემული N5505 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
   2. 2.    მოქ: გენადი ზაქარაძის სახელზე სოფ. მახოში გაცემული N2815 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
   3. 3.    მოქ: დონდი ხინკილაძის სახელზე სოფ. ჩხუტუნეთსი გაცემული N8225 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
   4. 6.    სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
    1. 1.    მოქ; გულად კალანდაძის განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით. (ქონდა ხარვეზი
    2. 2.    საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #189142 კორესპოდენცია - მოქ: შოთა ჩხიკვაძის განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით.