2018 წლის 12 ოქტომბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 12 ოქტომბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N10 12.10.2018 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-15
აქედან:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) :
1. მოქ: გელა ცინცაძე N1452/11 12.06.2017კორესპოდენცია - სოფ: აჭარისწყალი - 1515 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-116.7 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: მალხაზ უზუნაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N495418 24.11.2017წ კორესპოდენცია - - სოფ: თხილნარი - 2453 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 - 80 კვ.მ და 02/1-27.3 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
1. მოქ: მადონა ბრუნჯაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N170462 17.04.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ყოროლისთავი - 908 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: მადონა ბრუნჯაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N170457 17.04.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ყოროლისთავი - 1074 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. მოქ: ჯემალ ქვაქულოღლუ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N85810 20.02.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: სარფი - 484 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. მოქ: თემურ ირემაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N49251 30.01.2018 წ კორესპოდენცია - სოფ: განთიადი - 406 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. მოქ: უშანგი სეფერიძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N535516 15.12.2018წ კორესპოდენცია- სოფ: მახო - 1813 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6. მოქ: გურამ ქავთარაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N105891 2.03.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ერგე - 799 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. მოქ: გოჩა გვიანიძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N503408 29.11.2017 წ კორესპოდენცია - სოფ: ჭარნალი - 2295 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. მოქ: დავით იონიძე – N854/11 03.05.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ზედა ჯოჭო - 3002 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9. მოქ: გურამ გამიშიძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N427480 13.10.2017წ კორესპოდენცია - სოფ: აჭარისწყალი - 162 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
10. მოქ: მარინა ლასტაკანიძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N236872 31.05.2018წ კორესპოდენცია- სოფ: ერგე - 2595 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

3. კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. მოქ: დავით ცეცხლაძის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N136034 22.03.2018წ კორესპოდენცია - სოფ. თხილნარში მდებარე მიწის ნაკვეთის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

4. კორესპოდენციები იდენტურობის დადგენასთან დაკავშირებით:
1. მოქ: ციალა დავითაძე – N1127/11 21.06.2018წ კორესპოდენცია - სოფელი ახალშენი - მოითხოვს ფემბე ლავასოღლის სახელზე გაცემულ საკუთრების უფლების მოწმობის იდენტურობის დადგენას.

5. სხვა კორესპოდენცია:
1. ხავა თებიძის, ირაკლი და ჯუმბერ ჯიჯავაძეების საქმის განხილვასთან დაკავშირებით.