2018 წლის 08 ნოემბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 08 ნოემბერს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N12 8.11.2018 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 44
აქედან:

1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) :
1. მოქ: დავით ბასილაძის N1271/11 95.05.17წ - სოფ: ახალსოფელი -1512 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-221,72 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #128345 13.04.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მამუკა კახიძე - სოფ: სამება -1950 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/3-192,64 კვ.მ; 02/1-15,96 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #144024 28.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გივი შაშიკაძე - სოფ: ქედქედი - 907 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-24,31 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #69807 01.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ შამილაძე - სოფ: ახალშენი - 472 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-88,64 კვ.მ და 02/1-23,81 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #377338 13.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გუგული ხალვაში - სოფ: სალიბაური - 165 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-36,0 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #114697 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გენად დოლიძე - სოფ: განთიადი - 1230 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-216 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N149272 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურად ბერიძე - სოფ: ჭარნალი - 2000 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 - 328,73 კვ.მ; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N540593 19.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ომარ ქონდარიძე - სოფ: სინდიეთი - 696 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 - 52,80 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #13477 15.01.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მერაბ ბზეკანავა - სოფ: განთიადი - 2132 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #344402 8.08.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: ჯამბულ ზოიძე - სოფ: შარაბიძეები - 1360 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/2 – 194,72 კვ.მ მშენებარე შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3. მოქ: რეზო სურმანიძის N2408/11 10.10.2017წ კორესპოდენცია- - სოფ: ახალსოფელი - 1370 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N424518 12.10.2018წ და N190139 1.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ჯიხაძე - სოფ: ახალშენი - 1394 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #188937 30.04.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: ქაზიმ წითელაძე - სოფ: კირნათი - 320 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #108606 31.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ოსმან ბეჟანიძე - სოფ: ახალშენი - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #3779 4.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუქრი აბესაძე - სოფ: ქედქედი - 1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 66,7 კვ.მ მშენებარე შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #464642 6.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მზევინარ აბულაძე - სოფ: მახვილაური - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #153212 3.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ისკენდერ ბალაძე - სოფ: ორთაბათუმი - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;;
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #95258 26.02.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: მერი კაშია - სოფ: ფერია - 258 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #325022 9.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: იოსებ გოგიტიძე - სოფ: სალიბაური - 480 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #362240 4.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზიკო მათითაიშვილი - სოფ: სალიბაური - 497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #376408 3.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ ფარტენაძე - სოფ: ახალსოფელი - 1222 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #195503 3.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მაკარაძე - სოფ: ახალშენი - 1002 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #51582 15.02.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: თინა კონცელიძე - სოფ: ორთაბათუმი - 2598 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

3. კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #28673 კორესპოდენცია - მოქ: ნუნუ დავითაძის - N4473 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #413307 28.09.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: დავით გორაძე - N0532 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #394314 14.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ემზარ ჩხაიძე - N6429 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4. მოქ: როლანდ ფუტკარაძის კორესპოდენცია №1492/11 - N4473 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #199262 7.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ემილიანე წილოსანი – N8096 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #315685 კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ შაინიძე – N8185 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #162120 11.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიკა შერვაშიძე – N2536 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #79146 15.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ კახაძის – საკადასტრო კოდი 22.24.08.082 რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია.
9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148539 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ცეცხლაძე – N6910 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #79754 15.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშა წითელაძე – N6910 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით.
11. მოქ: ლაშა ფაღავას №1977/11 02.11.2018წ კორესპოდენცია - N00069 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
12. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N390043 12.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ისმაილ ჟოჟაძე - N7816 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
13. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძე - N6866 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
14. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძე - N6865 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით
15. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N517912 6.12.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ვესილე თვდგირიძე – N0505 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით

4. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით:
1. მოქ: იაშა თურმანიძის 1593/11 19.09.2018წ კორესპოდენცია - N6623 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
2. მოქ: არჩილ ხოროიშვილი 1163/11 02.07.2018წ კორესპოდენცია - N8402 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3. მოქ: ბეგლარ თურმანიძე 821/11 26.04.2018წ და N1772/11 9.10.2018წ კორესპოდენცია - N1604 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
4. მოქ: როსტომ ბერიძე 484/11 05.03.2018წ კორესპოდენცია - N2430 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
5. მოქ: ლამარა ახვლედიანი 1785/11 11.10.2018წ კორესპოდენცია - N1181 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით

5. სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #212307 8.07.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: გელა ზოიძის სახელზე N4828 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით გამოცემული N154 15.05.2017წ განკარგულების გაუქმება.