2018 წლის 06 ივლისს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

2018 წლის 06 ივლისს 12:00 საათზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 06 ივლისს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

 1. კომისიის წევრთაგან მდივნის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით;

 

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (შენობით) :

 1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #384943 კორესპოდენცია- მოქ: მამუკა კორძაია პ/ნ 61006046540- სოფ: კაპრეშუმი -2500 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე და 01/2-206,4; 02/1-19,1 კვ.მ შენობა-ნაგებობებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

  2.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :

 1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #122643 კორესპოდენცია- მოქ: თამაზ კეჟერაძე პ/ნ 61006001114 - სოფ: ჭარნალი-1576,8 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #415162 კორესპოდენცია- მოქ: სონია ხორავა პ/ნ 61006000854 - სოფ: სარფი-1525 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #36817 კორესპოდენცია- მოქ: პაატა დუმბაძე პ/ნ 61006027012 - სოფ: ზანაქიძეები-365 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 4.  საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #346640 კორესპოდენცია- მოქ: რამინ აბდულიში პ/ნ 61006020961 - სოფ: სარფი-986 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #293364 კორესპოდენცია- მოქ: მალხაზ ვანიძე პ/ნ 61006026999 - სოფ: სარფი-705 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #293378 კორესპოდენცია- მოქ: მალხაზ ვანიძე პ/ნ 61006026999 - სოფ: სარფი-490 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #202602 კორესპოდენცია- მოქ: შუქრი ხონელია პ/ნ 61007007336 - სოფ: მახინჯაური-2497 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #167153 კორესპოდენცია- მოქ: ნანული გოგოლიშვილი პ/ნ 61001046470 - სოფ: ახალშენი-599 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
 9. მოქ: რევაზ ბერიძე პ/ნ 61006047625 - სოფ: წინსვლა-488 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

 

3.კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:

 1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #189142 კორესპოდენცია- შოთა ჩხიკვაძის პ/ნ 61006063675 სახელზე გაცემული N4656 მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
 2. მოქ: თეა ხითარიშვილის პ/ნ 59001003347 განცხადება- მოქ: დათო დევაძის პ/ნ 61006017122 სახელზე გაცემული N0187  მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

5.სხვა კორესპოდენციების განხილვა :

 1. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #230271 წერილი - 2017 წლის 15 დეკემბრის  #534820  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #204531 წერილი - 2017 წლის 21 აპრილის  #135331  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 3. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #146110 წერილი - 2017 წლის 21 დეკემბრის  #545455     კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #130937 წერილი - 2017 წლის 12 სექტემბრის  #130937  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 5. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #184005 წერილი - 2018 წლის 18 აპრილის  #172198  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 6. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #180721 წერილი - 2018 წლის 06 მარტის  #110900  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 7. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148975 წერილი - 2017 წლის 25 სექტემბრის  #396112  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 8. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #141690 წერილი - 2016 წლის 22 დეკემბრის  #338673  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 9. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #141686 წერილი - 2016 წლის 22 დეკემბრის  #338665  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 10. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #175552 წერილი - 2018 წლის 10 აპრილის  #160976  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;
 11. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #229332 წერილი - 2018 წლის 25 მაისის  #229276  კორესპოდენციაზე წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით;