2018 წელს, არმირებული ბეტონის საფარით 8145 მეტრი შიდა სასოფლო გზები მოეწყო

2018 წელს, არმირებული ბეტონის საფარით 8145 მეტრი შიდა სასოფლო გზები მოეწყო

2019 წლისთვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტით:
ინფრასტრუქტურული და კაპიტალური პროექტებისთვის 6261693 ლარია გათვალისწინებული.
შიდა სასოფლო გზების მობეტონება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 18-ზე მეტ ლოკაციაზეა დაგეგმილი. 
სტიქიურ რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელ სახლებზე ფერდსამაგრი სამუშაოებისათვის 250 000 ლარი გამოიყოფა.