2017 წლის 6 ოქტომბერს რიგით N10 სხდომაზე 101 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

2017 წლის 6 ოქტომბერს რიგით N10 სხდომაზე 101 მოქალაქეს სტატუსი მიენიჭა

საქართველოს კანონის ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 ნოემბრის N591 დადგენილების საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილმა ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებთა   სტატუსის მართვის საბჭომ“  2017 წლის 6 ოქტომბერს რიგით N10 სხდომაზე განიხილა 101 მოქალაქის განცხადება - სტატუსის მინიჭების თაობაზე და გაუწია დადებითი რეკომენდაცია. აღნიშნული საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველმა მოადგილემ 2017 წლის 10 ოქტომბერს გამოსცა შესაბამისი ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები სტატუსის მინიჭებაზე

 

 სახელი

გვარი                          სოფელი

სოფელი

   

1

უმიან

ნინიძე

 ქედქედი

   

2

ვენერა

კახიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

3

გალინა

პენკოვა

 აჭარისაღმართი

   

4

ნაზი

გვიანიძე

 ქედქედი

   

5

ბექა

მსხალაძე

 ქედქედი

   

6

დავით

მსხალაძე

 ქედქედი

   

7

ნოდარ

არჯევანიძე

 ქედქედი

   

8

ლუბა

არჯევანიძე

 ქედქედი

   

9

ნაზი

შაშიკაძე

 ქედქედი

   

10

თამარ

ზაქარაძე

 ქედქედი

   

11

დარიკო

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

12

შოთა

ქოქოლაძე

 ქოქოლეთი

   

13

მადონა

ფუტკარაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

14

ვალოდია

კახიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

15

ბეჟან

კახიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

16

თამარა

ძნელაძე

 სკურდიდი

   

17

ბიჭიკო

მერკულაძე

 სკურდიდი

   

18

შოთა

მალაყმაძე

 აჭარისაღმართი

   

19

დარიკო

მალაყმაძე

 აჭარისაღმართი

   

20

გიორგი

მალაყმაძე

 აჭარისაღმართი

   

21

გელა

მალაყმაძე

 აჭარისაღმართი

   

22

გივი

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

23

ნოდარ

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

24

ხენიფე

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

25

გულიკო

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

26

ჯევრი

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

27

ედნარ

გორაძე

 ქვედა ჩხუტუნეთი

   

28

მაია

გვიანიძე

 ქვედა ჩხუტუნეთი

   

29

ფიქრიე

ქონდარიძე

 ქედქედი

   

30

რომან

ზაქარაძე

 სინდიეთი

   

31

მელანო

ქონდარიძე

 ქედქედი

   

32

მედეა

ფარტენაძე

 ქედქედი

   

33

ნოდარ

მსხალაძე

 ქედქედი

   

34

ლაშა

მალაყმაძე

 ჩიქუნეთი

   

35

ირინა

შაშიკაძე

 ქედქედი

   

36

ფატი

დავითაძე

 ქედქედი

   

37

მარინე

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

38

რომან

ფარტენაძე

 აჭარისაღმართი

   

39

მზევინარ

დუმბაძე

 ქედქედი

   

40

მერი

გვიანიძე

 ქედქედი

   

41

ვენერა

დემურაძე

 აჭარისაღმართი

   

42

სულეიმან

დემურაძე

 აჭარისაღმართი

   

43

მიხეილ

ქოქოლაძე

 ქოქოლეთი

   

44

მაყვალა

კაკალაძე

 ქოქოლეთი

   

45

დავით

ქოქოლაძე

 ქოქოლეთი

   

46

ნანული

ქოქოლაძე

 ქოქოლეთი

   

47

რევაზ

ქოქოლაძე

 ქოქოლეთი

   

48

ვერა

ბასილაძე

 ჩიქუნეთი

   

49

მერაბ

ხინკილაძე

 აჭარისაღმართი

   

50

დავით

არჯევანიძე

 ქედქედი

   

51

გოგუცა

მოფინაძე

 სკურდიდი

   

52

იაგო

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

53

დურალ

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

54

ხურმიზ

ბასილაძე

 ჩიქუნეთი

   

55

ჯევრი

გვიანიძე

 ქედქედი

   

56

მარიამ

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

57

ზურაბ

ბასილაძე

 ქვედა ჩხუტუნეთი

   

58

დურსუნ

არჯევანიძე

 ქედქედი

   

59

ლადო

ტარიელაძე

 აჭარისაღმართი

   

60

ნოე

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

61

თამაზ

მსხალაძე

 ქედქედი

   

62

ნათელა

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

63

ავნი

დიდიძე

 აჭარისაღმართი

   

64

ელდარ

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

65

ფადიმე

ნაგერვაძე

 აჭარისაღმართი

   

66

გულისა

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

67

გულნაზ

გვიანიძე

 ქედქედი

   

68

ლელა

გვიანიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

69

მერი

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

70

ციალა

ნაგერვაძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

71

გენადი

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

72

როინ

გვიანიძე

 ქედქედი

   

73

მერიკო

დიდიძე

 აჭარისაღმართი

   

74

ნელი

კახიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

75

ნუგზარ

კახიძე

 ზედა ჩხუტუნეთი

   

76

არჩილ

ბერიძე

 ქვედა ჩხუტუნეთი

   

77

ლამარა

არჯევანიძე

 ქედქედი

   

78

ციალა

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

79

ხაიდარ

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

80

გული

ნაგერვაძე

 აჭარისაღმართი

   

81

მერი

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

82

ფეზლი

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

83

გულისე

ნაგერვაძე

 აჭარისაღმართი

   

84

ნათელა

კოპინაძე

 ქედქედი

   

85

მერი

მოფინაძე

 აჭარისაღმართი

   

86

მელანია

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

87

ციცინო

აბესლამიძე

 აჭარისაღმართი

   

88

ალექსანდრე

ლომინაძე

 ქედქედი

   

89

რეზო

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

90

გულიკო

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

91

ოთარ

მოფინაძე

 სკურდიდი

   

92

გიორგი

მორთულაძე

 აჭარისაღმართი

   

93

ჟუჟუნა

მსხალაძე

 ქედქედი

   

94

ნათელა

ფარტენაძე

 აჭარისაღმართი

   

95

რემზი

ფარტენაძე

 აჭარისაღმართი

   

96

ლევან

ფარტენაძე

 აჭარისაღმართი

   

97

ჟუჟუნა

სალვარიძე

 ქვედა ჩხუტუნეთი

   

98

ნური

სალვარიძე

 ცხემლარა

   

99

გულიკო

აბესაძე

 ქედქედი

   

100

შუქრი

აბესაძე

 ქედქედი

   

101

ავთანდილ

აბესაძე

 სინდიეთი