20 ნოემბერს 12:00 საათზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

20 ნოემბერს 12:00 საათზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 20 ნოემბერს 12:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი N13 20.11.2018 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა-44
აქედან:

1.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით (მიმდებარე) :
1.მოქ: რეზო სურმანიძის N2408/11 10.10.2017წ კორესპოდენცია - სოფ: ახალსოფელი - 1370 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N424518 12.10.2018წ და N190139 1.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ ჯიხაძე - სოფ: ახალშენი - 1394 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-15,0 კვ.მ. შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
3.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #188937 30.04.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: ქაზიმ წითელაძე - სოფ: კირნათი - 320 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
4.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #108606 31.03.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ოსმან ბეჟანიძე - სოფ: ახალშენი - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
5.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #3779 4.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუქრი აბესაძე - სოფ: ქედქედი - 1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1 – 66,7 კვ.მ მშენებარე შენობა - ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
6.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #464642 6.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: მზევინარ აბულაძე - სოფ: მახვილაური - 1495 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
7.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #153212 3.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ისკენდერ ბალაძე - სოფ: ორთაბათუმი - 2498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;;
8.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #95258 26.02.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: მერი კაშია - სოფ: ფერია - 258 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
9.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #325022 9.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: იოსებ გოგიტიძე - სოფ: სალიბაური - 480 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
10.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #362240 4.09.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნაზიკო მათითაიშვილი - სოფ: სალიბაური - 497 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
11.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #195503 3.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნოდარ მაკარაძე - სოფ: ახალშენი - 1002 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
12.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #339157 18.08.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ბიჭიკო დავლაძე - სოფ: მახინჯაური - 1471 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
13.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #339474 07.08.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ციური ლამპარაძე - სოფ: სალიბაური - 596 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
14.მოქ; თამაზ ფუტკარაძის N747/11 01.07.2016წ კორესპოდენცია - სოფ. თხილნარი - 1949 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
15.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #414050 01.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გრიგოლ დუმბაძე - სოფ: მახო - 2334 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
16.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #407119 25.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნარგიზ დუმბძე - სოფ: თხილნარი - 2496 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
17.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #313444 17.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ზაქარაძე - სოფ: მახო - 1398 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
18.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #313465 17.07.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ზურაბ ზაქარაძე - სოფ: მახო - 1198 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
19.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #95705 26.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ ბოლქვაძე - სოფ: ახალშენი - 2381 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
20.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #131012 20.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ვეხბი მიქელაძე - სოფ: ჭარნალი - 2588 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
21.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #262373 15.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ მსხალაძე - სოფ: ქედქედი - 756 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
22.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #379093 4.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მანუჩარ ზოიძე - სოფ: ერგე - 1499 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
23.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148592 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მალხაზ მგელაძის - სოფ: ერგე - 1518 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით
24.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N164396 12.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გოჩა ვარშანიძე - სოფ: ერგე - 577 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
25.მოქ: მადონა ბრუნჯაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N170462 17.04.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ყოროლისთავი - 908 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
26.მოქ: მადონა ბრუნჯაძე - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N170457 17.04.2018წ კორესპოდენცია - სოფ: ყოროლისთავი - 1074 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
27.მოქ; იზოლდა მალაყმაძე კორესპოდენცია - სოფ: ქვედა ჯოჭო - 2967 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2.კორესპოდენციები საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით:
1.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #413307 28.09.2018წ კორესპოდენცია- მოქ: დავით გორაძე - N0532 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #394314 14.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ემზარ ჩხაიძე - N6429 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
3.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #199262 7.05.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ემილიანე წილოსანი – N8096 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
4.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #315685 კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ შაინიძე – N8185 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
5.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #162120 11.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ნიკა შერვაშიძე – N2536 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
6.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #79146 15.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გურამ კახაძის – საკადასტრო კოდი 22.24.08.082 რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია.
7.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #148539 30.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან ცეცხლაძე – N6910 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
8.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #79754 15.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იაშა წითელაძე – N6910 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით.
9.მოქ: ლაშა ფაღავას №1977/11 02.11.2018წ კორესპოდენცია - N00069 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
10.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძე - N6866 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
11.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N115986 9.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გულნარა შარაშიძე - N6865 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით
12.საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს N448411 26.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ბადრი მიქელაძე – N5125 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით

3.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით:
1.მოქ: ბინალ გოგიტიძე 2909/11 20.12.2017წ კორესპოდენცია - N5820 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;
2.მოქ: მერაბ ფარტენაძე 2027/11/11 15.11.2018წ კორესპოდენცია - N831 საკუთრების უფლების მოწმობის გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4.სხვა კორესპოდენციების განხილვა :
1.მოქ: მურმან შარაძე 2228/11 15.11.2018წ კორესპოდენცია - 2017 წლის N11 საოქმო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა და წარმოდგენილი კორექტირებული საკადასტრო ნახაზით სოფ ახალსოფელში 122 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და 01/1-35 კვ.მ დამხმარე შნობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
2.მოქ: ავთანდილ მახარაძე – N0066 საკუთრების უფლების მოწმობაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით;