14 მარტს 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

14 მარტს 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება

მიმდინარე წლის 14 მარტს 11:00 საათზე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი №6 14.03.2019 წ.

დღის წესრიგით განსაზღვრული განცხადებების რაოდენობა - 41
აქედან: 
1. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით ;

1.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #460598 02.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯამბულ ასამბაძე - სოფ. ფერია - 1755 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.2 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #174549 19.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რამაზ გორგოშაძე - სოფ. ხერთვისი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.3 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #714 03.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: თენგიზ მიქელაძე - სოფ. ახალშენი - 1300 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.4 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #28751 17.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: არსენ ბაგრატიონი - სოფ. მახინჯაური - 999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.5 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #248304 07.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ დიასამიძე - სოფ. მირვეთი - 879 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.6 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #248304 07.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: რევაზ დიასამიძე - სოფ. მირვეთი - 1276 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.7 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #184660 26.04.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან აბესაძე - სოფ. ზანაქიძეები - 270 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-18 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.8 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #292574 04.11.2016წ კორესპოდენცია - მოქ: ამირან დიასამიძე - სოფ. სალიბაური - 2433 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/1-40,56 შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.9 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #480783 15.11.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: ნუგზარ გურგენიძე - სოფ. ახალსოფელი - 1400 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-209,49 კვ.მ ; 02/1-12,65 კვ.მ შენობა-ნაგებებზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.10 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #256021 12.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფაღავა - სოფ. ორთაბათუმი - 2500 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ 01/2-220,02; შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;
1.11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #60387 05.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ირაკლი ქიქავა - სოფ. ორთაბათუმი-1993 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.12 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #8675 10.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ვაჟა ფაღავა - სოფ. აგარა-2496 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.13 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #401344 21.09.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გივი ოთიაშვილი - სოფ. ორთაბათუმი-999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.14 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #132874 21.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ჯუმბერ ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები-764 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.15 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #433003 16.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მურმან ფარტენაძე - სოფ. ზანაქიძეები-498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.16 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #215298 12.06.2017წ კორესპოდენცია - მოქ: სერგო ბერიძე - სოფ. წინსვლა-1198 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.17 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #54804 14.02.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მაყვალა ბერიძე - სოფ. წინსვლა-1289 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.18 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #417095 03.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი დიასამიძე - სოფ. ხელვაჩაური-646 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.19 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #452316 30.10.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გიორგი დიასამიძე - სოფ. ხელვაჩაური-254 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.20 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #125914 16.03.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: სოსო ზაქარაძე - სოფ. ახალსოფელი-498 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.21 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #465235 08.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მედიკო აბულაძე - სოფ. სალიბაური-840 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.22 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #468742 12.11.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: მალხაზ აბულაძე - სოფ. სალიბაური-1268 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.23 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #887 03.01.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: გელა ცინცქილაძე - სოფ. სალიბაური-2341 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით; 
1.24 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #241451 04.06.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: ოთარ ქორიძე - სოფ. კაპანდიბი-999 კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით;

2. კორესპოდენციები საკუთრების უფლების მოწმობის კორექტირებასთან დაკავშირებით:
2.1 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #533056 29.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: იური თურმანიძე - N9020 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.2 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #504926 11.12.2018წ კორესპოდენცია - მოქ: შუშანა ჯაყელიძე - N7793 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;
2.3 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს #6158 08.01.2019წ კორესპოდენცია - მოქ: ილია ფენჩიძე – N7336 საკუთრების უფლების მოწმობაზე თანდართული ნახაზის კორექტირებასთან დაკავშირებით;

3.კორესპოდენციები საკუთრების უფლების გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.1 მოქ. რომან წულუკიძე მოწმობა N0508 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.2 მოქ. ზაურ ცეცხლაძე მოწმობა N7454 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.3 მოქ. მერაბი ზაქარაძე მოწმობა N2694 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.4 მოქ. ემზარი ჩოგაძე მოწმობა N გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.5 მოქ. ზურაბ ვაშაყმაძე მოწმობა N0092 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.6 მოქ. მირანდა ფაღავა მოწმობა N გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.7 მოქ. ლევან ჯამბერიძე მოწმობა N00095 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.8 მოქ. მიხეილ შერვაშიძე მოწმობა N5636 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.9 მოქ. ზურაბ ველიაძე მოწმობა N9220 დაN9495 გაუქმებასთან დაკავშირებით;
3.10 მოქ. რევაზ ფუტკარაძე მოწმობა N3956 გაუქმებასთან დაკავშირებით;

4. სხვა კორესპოდენციები
4.1 მოქ. მიხეილ დიასამიძე განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით;
4.2 მოქ. ნიკოლოზ აბაშიძე - სააღსრულებო წერილის განხილვის შესახებ;
4.3 მოქ. თამაზ დუმბაძე განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით. 
4.4 მოქ. მარინა კოლოსოვსკაია განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით.