ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის  27  სექტემბერს, 12 საათზე. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია დაიწყება 11  -  საათიდან.

სხდომის დღის წესრიგი
1.დადგენილების პროექტი - “ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების  განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 07 აპრილის #15 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
მომხსენებელი: თეიმურაზ გაწერელია-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის   ხელმძღვანელი.

2.განკარგულების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული სოფელ თხილნარსა და სოფელ მახოში მდებარე  გარე განათების ბოძების შ.პ.ს „ვი-ჯი-ეს აჭარა“-სთვის“ პირდაპირი გზით სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი.
3.სხვადასხვა;