ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  ახალი მოწვევის საკრებულოს  სხდომის სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 3 დეკემბერს  12:00 საათზე.
 
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო