ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა ჩატარდება მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს,   12 საათზე. საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში. საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია დაიწყება 11  -  საათიდან.

სხდომის დღის წესრიგი

1.განკარგულების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ ანგარიში.

მომხსენებელი : ტარიელ ნაკაშიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის

 საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

2.განკარგულების პროექტი - იაპონიის საელჩოს საგრანტო პროგრამის-„ადამიანის უსაფრთხოების“ფარგლებში,  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის გრანტის მიღებისა და შესაბამისის ხელშეკრულების გაფორმების თანხმობის შესახებ.

 მომხსენებელი: არჩილ მხეიძე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის

დონორ ორგანიზაციებთან და მასმედიასთან

 ურთიერთობის განყოფილების უფროსი