ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ჩატარდება 06 სექტემბერს, 12 საათზე.

სხდომის დღის წესრიგი;

1.განკარგულების პროექტი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების  ცნობის შესახებ;