ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განცხადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდება 2021 წლის 31 აგვისტოს, 12 საათზე.
სხდომის დღის წესრიგი;
1.განკარგულების პროექტი - ,,ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასაფლაოების მიერ 2020 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში“.
მომხსენებელი: მევლუდ ბოლქვაძე -
,,ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასაფლაოების დირექტორი
2. განკარგულების პროექტი - ,,ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის მიერ 2020 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში“.
მომხსენებელი: სულხან ვერძაძე -
,,ა(ა)იპ ხელვაჩაურის გამწვანების, დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახურის დირექტორი
3. განკარგულების პროექტი - ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების მიერ 2020 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში“.
მომხსენებელი: ბადრი ირემაძე
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორის მ.შ
4. განკარგულების პროექტი - ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის 2020 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში“.
მომხსენებელი: გენადი ჩხაიძე -
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის დირექტორი
5.განკარგულების პროექტი - შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელას’’ 2020 წლის შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიში“.
მომხსენებელი: ფარნაოზ თედორაძე -
შპს ,,საფეხბურთო კლუბი მაჭახელას’’ დირექტორი