წყლის მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობა სოფელ ჭარნალში

წყლის მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობა სოფელ ჭარნალში
წყლის მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობა სოფელ ჭარნალში
წყლის მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობა სოფელ ჭარნალში
სოფელ ჭარნალში წყლის მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.
პროექტის განხორციელებით 380 ოჯახი მომარაგდება სასმელი წყლით.
სამუშაოები მიმდინარე წლის ივლისის თვეში დასრულდება. პროექტისათვის 161 126 ლარი დაიხარჯება.