შიდა საუბნო გზების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

შიდა საუბნო გზების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის სოფლებში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
2021 წელს, აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტი 968 000 ლარს შეადგენს.