შეხვედრა ჭარნალში მცხოვრებ მოსახლეობასთან.

შეხვედრა ჭარნალში მცხოვრებ მოსახლეობასთან.
შეხვედრა ჭარნალში მცხოვრებ მოსახლეობასთან.

????მორიგი შეხვედრა ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაიმართა.