სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის  სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 2023 წლის 24 თებერვლის, სხდომის ოქმი №2.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 2022 წლის,  სხდომის ოქმი N1.

,,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 ოქტომბრის №1599 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. დანართი 1. დანართი 2.

მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციები 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №5

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №4

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №3

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №2

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 დეკემბრის №2165 ბრძანება (დებულება)

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 2017 წლის 29 მარტის №310 ბრძანება (დებულება)