საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

კომისიის შემადგენლობა:

კომისიის თავმჯდომარე - ნონა ქოქოლაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი;
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - რეზო ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ბუნებრივი რესურსებისა და აგრარულ საკითხთა სამსახურის ხელმძღვანელი;

კომისიის წევრი - ანა არძენაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნვეყოფის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
კომისიის წევრი - თეიმურაზ გაწერელია - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი;
კომისიის წევრი - თამაზ ბერიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი;
კომისიის წევრი - უჩა ქოქოლაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ინფორმაციულ - ტექნოლოგიურ საკითხებში;
კომისიის წევრი - გიორგი ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
კომისიის წევრი - ოლეგ ქარცივაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიწის მართვის სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;
კომისიის წევრი - ზებურ უსტიაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის, ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.