საკრებულოს წევრები

მინდი

კომისიის თავმჯდომარე

  მინდია დიასამიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


მალხაზ სალვარიძე

თავმჯდომარის მოადგილე


ფრაქციის თავმჯდომარე

დავით სამნიძე

ფრაქციის თავმჯდომარე


კომისიის თავმჯდომარე

ვახტანგ ლორთქიფანიძე

კომისიის თავმჯდომარე


ილია სირაბიძე

კომისიის თავმჯდომარე


კომისიის თავმჯდომარე

იოსებ ბოლქვაძე

კომისიის თავმჯდომარე


კომისიის თავმჯდომარე

გურანდა დოლიძე

კომისიის თავმჯდომარე


კომისიის თავმჯდომარე

მინდია დიდმანიძე

კომისიის თავმჯდომარე


თეიმურაზ დუმბაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე


საკრებულოს წევრი

სულხან დუმბაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

თეიმურაზ შამილაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

მალხაზ ბალაძე

ფრაქციის თავმჯდომარე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

შორენა ცინცაძე

საკრებულოს წევრი


ფრაქციის თავმჯდომარე

მიშა ბოლქვაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

ქენან კახიძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

ლევან ლორთქიფანიძე

ფრაქციის თავმჯდომარე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

მალხაზ მხეიძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

მურადი გორგაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

თამაზ ბერიძე

საკრებულოს წევრი




საკრებულოს წევრი

ლეილა ცინცაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

ბადრი ცინცქილაძე

საკრებულოს წევრი


საკრებულოს წევრი

ნუგზარ ვანიძე

საკრებულოს წევრი


ფრაქციის თავმჯდომარე

ჯემალ მუსხაჯბა

ფრაქციის თავმჯდომარე


ხათუნა დიასამიძე

ხათუნა დიასამიძე

ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე